Anne Morrow Lindbergh, američka književnica i pionirka u letenju

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen svima koji žele bolje upoznati sebe, unaprijediti svoje komunikacijske vještine i odnose s drugim ljudima u poslovnom okruženju.

Što će polaznici usvojiti?

Pohađanjem seminara polaznici će se steći osnovna znanja iz komunikacijskih vještina, upoznati bolje vlastiti stil komunikacije te steći uvid u vlastite prednosti i područja za razvoj u komunikaciji s drugim ljudima. Kroz izrazito iskustveni način rada, vještine na koje će se posebno obratiti pažnja su davanje i primanje povratne informacije, asertivna komunikacija te vođenje dijaloga.

Trajanje

Seminar traje 1 dan (8 školskih sati)

Metode rada

Naglasak je na kontinuiranom praktičnom radu u grupama, radioničkog tipa, s visokim stupnjem interaktivnosti. Tijekom 2 mjeseca nakon što je seminar završio polaznici će:

 • trebati implementirati individualne zadatke dobivene na seminaru u svojoj svakodnevnoj privatnoj ili poslovnoj praksi
 • dobivati od trenera podsjetnike na zadatak, relevantne članke, web linkove i slično
 • imati 1 besplatnu telefonsku ili e-mail konzultaciju s trenerom

Sadržaj

Osnove komunikacije

 • Što je komunikacija?
 • Komunikacijski stilovi
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Selekcija i filtriranje informacija
 • Aktivno slušanje
 • Kako dati povratnu informaciju?
 • Asertivnost

 

Komunikacija kroz dijalog

 • Što je dijalog?
 • Vještine za uspješno vođenje dijaloga
 • Što blokira dijalog?
 • Izražavanje neslaganja na prihvatljiv način

Dodjela individualnih zadataka i izrada osobnog plana daljnjih akcija.

 

PREDAVAČ: Ines Bezjak Kožnjak

 

Ines Bezjak Kožnjak stručnjak je u području upravljanja ljudskim resursima. Ima dugugodišnjeg iskustva na projektima usavršavanja i razvoja zaposlenika u multinacionalnoj kompaniji. Educirana je i u području transakcijske analize i znanja koja stekla uspješno primjenjuje kako profesionalno tako i privatno.

Kao certificirani trener aktivno održava treninge za poslovno usavršavanje zaposlenika i svojim polaznicima već duži niz godina omogućuje osnaživanje vlastitih potencijala. Predavala je i na konferenciji “Žene pokretači promjena”. Autor je i urednik multimedijske knjige o upravljanju stresom, a u kontekstu organizacije, upravljanja ljudima i upravljanja osobnim stresom.

 

Područje profesionalnih interesa joj je razvoj ljudskih potencijala, posebice zaključanih potencijala koje svaka osoba ima, a treba naći i otključati.