Naši stručnjaci

Helena Viric Gasparic

dr. sc. Helena Virić Gašparić

dr. sc. Helena Virić Gašparić zaposlena je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. Također je osnivačica i direktorica tvrtke GREENER d.o.o. koja se bavi istraživanjem i razvojem zelenih tehnologija. Jedna je od osnivačica i voditeljica Entomološke grupe, izvannastavne aktivnosti Agronomskog fakulteta čiji je fokus promocija znanja i struke široj javnosti. Njene istraživačko-razvojne kompetencije su primjena integriranog i biološkog suzbijanja štetnih organizama, entomologija, korisna fauna, rezidue pesticida, ekotoksikologija i inovativne metode u zaštiti bilja. Sudjelovala je u više međunarodnih, stručnih i nastavnih projekata, te je na usavršavanju u inozemstvu provela više od sedam mjeseci. Autorica je niza znanstvenih publikacija. Kao vanjska suradnica IT Praxisa sudjelovala je u pružanju usluge izrade i provedbe programa obrazovanja te izrade nastavnih materijala i suautorskog teksta za modul “Primjena brzih terenskih metoda i inovativnih alata u poljoprivredi” za digitalni priručnik AgroSTEM  za Udrugu za ruralni razvoj Ravni Kotari.