Realizirani projekti

CARNET Hrvatska akademska i istraživačka mreža
CARNET Hrvatska akademska i istraživačka mreža
9

Usluga edukacije iz područja upravljanja projektima

Klijent: Državna škola za javnu upravu
Razdoblje provedbe od: 25. 5. 2023.
Razdoblje provedbe do: 26. 5. 2023.
Izvor financiranja: Državna škola za javnu upravu 

9

Usluga obrazovanja odraslih u svrhu obrazovne kampanje "Tjedan cjeloživotnog učenja"

Klijent: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Razdoblje provedbe od: 17. 4. 2023.
Razdoblje provedbe do: 23. 4. 2023.
Izvor financiranja: Europski socijalni fond, RH
Projekt: Promocija cjeloživotnog učenja II

9

Usluga pripreme i provedbe edukacije o vještinama za pravosudne službenike

Klijent: Pravosudna akademija
Razdoblje provedbe od: 8. 8. 2022.
Razdoblje provedbe do: 8. 4. 2023.
Izvor financiranja: Europski socijalni fond, RH
Projekt: Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj

9

Usluge metodološke recenzije razvijenih istraživačkih instrumenata

Klijent:Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Razdoblje provedbe od: 27. 12. 2021
Razdoblje provedbe do: 31. 12. 2022
Izvor financiranja: Europski strukturni i investicijski fondovi, RH
Projekt: e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola

9

Usluge sadržajne (stručne) recenzije razvijenih istraživačkih instrumenata

Klijent:Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Razdoblje provedbe od: 27. 12. 2021
Razdoblje provedbe do: 31. 12. 2022
Izvor financiranja: Europski strukturni i investicijski fondovi, RH
Projekt: e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola

9

Usluga edukacije "Upravljanje projektima"

Klijent: Državna škola za javnu upravu
Razdoblje provedbe od: 16. 2. 2022.
Razdoblje provedbe do: 31. 12. 2022.
Izvor financiranja: Državni proračun
Projekt: Radionice Upravljanje projektima

9

Usluga pripreme i provedbe pet radionica o društvenom poduzetništvu u okviru projekta "U Službi svih nas" (UP.02.1.1.12.0008)

Klijent: Grad Oroslavje
Razdoblje provedbe od: 24. 2. 2022.
Razdoblje provedbe do: 31. 12. 2022.
Izvor financiranja: Europski socijalni fond, RH
Projekt: U službi svih nas

9

Usluga edukacije i izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnog kurikuluma za zanimanje Tehničar za strojarske instalacije (razina 4.2.), usluga modernizacije strukovnog kurikuluma za zanimanje Brodski električar (razina 4.2.) i mentoriranje pri izradi novih izbornih predmeta unutar strukovnog kurikuluma za redovito strukovno obrazovanje i modernizaciju programa obrazovanja odraslih.

Klijent: Industrijsko – obrtnička škola Šibenik
Razdoblje provedbe od: 28. 2. 2022.
Razdoblje provedbe do: 31. 12. 2022.
Izvor financiranja: Europski socijalni fond, RH
Projekt: Regionalni centar kompetentnosti ARS MECHANICA i ARS MECHANICA za nove kompetencije

9

Analiza tržišta i pripreme podloge s informativnim ponudama za potrebe projekta "Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod) sektoru elektrotehnika i računalstvo"

Klijent: Tehnička škola Karlovac
Provedba: 2019
Projekt: KaRijERA i JA

9

Izrada, recenzija, lektura i korektura priručnika te usluga evaluacije programa u okviru projekta "Moja karijera u hipoterapiji - GeT a Ride" UP.01.3.1.01.0107

Klijent:Srednja medicinska škola
Provedba: 2019
Projekt: Moja karijera u hipoterapiji – GeT a Ride

9

Konzultantske usluge vanjskog stručnjaka za podršku u upravljanju projektom i podršku za administriranje unutar projekta

9

Izrada Strateškog plana djelovanja Udruge za višegodišnje razdoblje: 2019-2021

9

Provođenje analize podataka projekta "Učenjem do zaposlenja" UP.03.2.3.02.0014.

Klijent: Pučko otvoreno učilište POUKA
Provedba: 2019.
Projekt: Učenjem do zaposlenja

9

Usluge administriranja projektom i usluge pripreme javne nabave tijekom provedbe projekta pod nazivom "CookingTour@Zadar - Inovativno obrazovanje u ugostiteljstvu"

Klijent: Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola
Provedba: 2018.
Projekt: CookingTour@Zadar – Inovativno obrazovanje u ugostiteljstvu

9

Usluga edukacije iz područja metode izrade i provedbe izvannastavnih aktivnosti i usluga izrade priričnika o metodama razvoja i provedbe izvannastavnih aktivnosti

Klijent: Osnovna škola Bartula Kašića Zadar
Provedba: 2018.
Projekt: INovA@skola UP.03.2.2.030045

9

Priprema i izvedba programa Razvoj projektne ideje i prijava projekta na EU fondove

Klijent: Plavi ured (Zagrebački inovacijski centar d.o.o. poslovna jedinica Poduzetnički centar)
Provedba: 2018.
Projekt: Radionica Razvoj projektne ideje i prijava projekta na EU fondove

9

Izrada digitalnog repozitorija i sadržaja za 4 priručnika te grafička priprema sadržaja za repozitorije

Klijent: Razvojna agencija grada Slavonskog Broda
Provedba: 2018.
Projekt: Challenge IT

9

Usluga administriranja projektom i usluga pripreme javne nabave u provedbi projekta Naručitelja

Klijent: Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac
Provedba: 2018.
Projekt: Gastro majstori

9

Pružanje usluge edukacije odgojno-obrazovnih radnika, usluga moderatora radne skupine i razvoja kurikuluma te mentoriranje pri izradi online multimedijskih sadržaja i kreiranje digitalnih repozitorija

Klijent: Elektrotehnička i prometna škola Osijek
Provedba: 2018.
Projekt: Sve tajne pismenosti

9

Usluga administriranja projekta ELEKTRO SD

9

Angažman stručnjaka za šumarstvo u pripremi Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama broj TF/HR/P3-M1-O1-0101

9

Izrada plana i programa pedagoških, kulturoloških, jezičnih priprema za mobilnost te administrativna podrška i upravljanje projektom Erasmus plus ECO ECO

Klijent: Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača
Provedba: 2017.
Projekt: Edukacijom do rasta gospodarstva :: Education For Growing Economy (ECO ECO)

9

Usluga upravljanja projektom „Izrada obrazovnih sadržaja webinara i provedba webinara“, koji je Naručitelj pokrenuo na temelju potpisanog ugovora o nabavi s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNet, Grupa 3. Izrada obrazovnih sadržaja webinara i provedba webinara

9

Usluge stručnjaka za edukacije i multimediju

KLIJENT: Osnovna škola Bartula Kašića Zadar
PROVEDBA: 2017.
PROJEKT:“ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika

9

Tehnička i operativna pomoć u provedbi projektnih aktivnosti iz sektora šumarstva na projektu broj TF/HR/P3-M1-O1-0101

9

Kreiranje nastavnih sadržaja za trening on-line trenera i provedba treninga / Creating Teaching Content for Online Tutor Training & Online Tutor Training

9

Kreiranje metodologije za trening online trenera i analiza dobrih praksi online poučavanja u zemljama EU-a i šire Online trainers' training methodology development & an analysis of the best practices in on-line training, in EU countries

KLIJENT: Project Group (Proje Grup Danışmanlık) Middle East Technical University Rectorship (METU-Rectorship)
PROVEDBA: 2016.
PROJEKT:Capacity Development of Employees and Employers via Information and Communication Technologies (ICT) / Jačanje kapaciteta zaposlenika i poslodavaca putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT)

9

Predavanja i individualizirana priprema programa

KLIJENT: Gradski ured za branitelje Zagreb
PROVEDBA: 2016.
PROJEKT:Radionice na temu planiranja projekta i odabira izvora financiranja za projekte

9

Priprema projektnog prijedloga Erasmus+

9

Usluga izvođenja edukacije za izradu kurikuluma i formuliranje ishoda učenja

KLIJENT: Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod
PROVEDBA: 2016.
PROJEKT:STEM genijalci

9

Usluga izrade programa osposobljavanja, ICT usluga u nastavi i izrada elemenata za sustav kvalitete

KLIJENT: Industrijsko – obrtnička škola Slavonski Brod
PROVEDBA: 2016.
PROJEKT:OPTI-MONTI – Monter optičkih instalacija

9

Usluge podrške pri provedbi projekta i izradi dokumenata za potrebe provođenja javne nabave

KLIJENT: Gornjogradska gimnazija Zagreb
PROVEDBA: 2016.
PROJEKT:Prirodoslovna lepeza za mlade znanstvenike – suvremena nastava za izazove tržišta

9

Izrada digitalne evidencije voznog parka

KLIJENT: Čistoća d.o.o.
PROVEDBA: 2016.
PROJEKT:Informatizacija

9

Priprema dokumentacije za nadmetanje i provedba postupka nabave sukladno procedurama iz dokumenta „Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“

KLIJENT: Slavonski hrast d.o.o. (2019-te mijenja naziv u auric timber d.o.o.)
PROVEDBA: 2016.
PROJEKT:Povećanje kapaciteta proizvodnje i podizanje stupnja finalizacije drvnih proizvoda

9

Izrada natječajne dokumentacije za prijavu na natječaj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“

KLIJENT: Slavonski hrast d.o.o. (2019-te mijenja naziv u auric timber d.o.o.)
PROVEDBA: 2015.
PROJEKT:Povećanje kapaciteta proizvodnje i podizanje stupnja finalizacije drvnih proizvoda

9

Savjetodavne usluge za administriranje projekta HR.1.1.11-0310

KLIJENT: Ličko-senjska županija
PROVEDBA: 2015.
PROJEKT:Obrazovanje za poduzetništvo i obrt u Ličko-senjskoj županiji

9

Usluge pripreme projektne dokumentacije za prijavu Naručitelja na natječaj za bespovratna sredstva iz EU fondova

KLIJENT: Gornjogradska gimnazija Zagreb
PROVEDBA: 2015.
PROJEKT:Prirodoslovna lepeza za mlade znanstvenike – suvremena nastava za izazove tržišta

9

Usluga stručnjaka za modernizaciju kurikuluma

KLIJENT: Tehnička škola Slavonski Brod
PROVEDBA: 2015.
PROJEKT:Robo Challenge

9

Izrada projektne prijave za EU natječaj, priprema i strukturiranje projekta sukladno natječajnoj dokumentaciji

KLIJENT: Hidroinženjering d.o.o. za građevinarstvo i usluge
PROVEDBA: 2015.
PROJEKT:Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

9

Usluge stručnjaka za predavanja i izradu tekstualnih priručnika

KLIJENT: Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača
PROVEDBA: 2015.
PROJEKT:Modernizacija školskih kurikuluma poljoprivrednih zanimanja u skladu s HKO “Eko-bilje”

9

Vanjska evaluacija projekta

9

Savjetodavne usluge pri izradi projektne prijave

KLIJENT: Ličko-senjska županija
PROVEDBA: 2014.
PROJEKT:Natječaj „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“

9

Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacije odbačenog otpada

KLIJENT: Čistoća d.o.o.
PROVEDBA: 2014.
PROJEKT:Informatizacija

9

Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacije odbačenog otpada

KLIJENT: Vargon d.o.o.
PROVEDBA: 2014.
PROJEKT:Nove tehnologije za nove cijevi

9

Usluge pripreme projektne dokumentacije za prijavu Naručitelja na natječaj Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II

KLIJENT: Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača
PROVEDBA: 2013.
PROJEKT:Modernizacija školskih kurikuluma poljoprivrednih zanimanja u skladu s HKO “Eko-bilje”

9

Usluge pripreme projektne dokumentacije za prijavu Naručitelja na natječaj Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada - faza II

9

Izrada multimedijskih objekata

KLIJENT: Prirodoslovna škola Karlovac
PROVEDBA: 2013.
PROJEKT:Green Jobs for Green Food – Zelena radna mjesta za zdravu hranu

9

Izrada tehničke specifikacije rješenja za inovativni koncept digitalne evidencije inventara

KLIJENT: Čistoća d.o.o.
PROVEDBA: 2013.
PROJEKT:„e-Inventar“ primjenom mobilne aplikacije i weba (Proof of Concept)

9

Izrada 3D animacije

KLIJENT: Planum d.o.o.
PROVEDBA: 2013.
PROJEKT:Promocija

9

Organizacija seminara za poslovno usavršavanje zaposlenika

9

Organizacija seminara za poslovno usavršavanje zaposlenika

KLIJENT: Tehnička škola Karlovac Karlovac
PROVEDBA: 2012.
PROJEKT:Seminari na temu izrade projektnih prijedloga

9

Izrada materijala i održavanje seminara

KLIJENT: Prirodoslovna škola Karlovac
PROVEDBA: 2012.
PROJEKT:Seminari na temu izrade projektnih prijedloga

9

Usluge pripremanja i izvođenja nastave za kolegij Upravljanje projektima

KLIJENT: Veleučilište VERN’
PROVEDBA: 2012. – 2018.
PROJEKT:Studij Poslovna informatika (POINT) i Ekonomija poduzetništva

9

Tutoriranje programa E-learning akademije

KLIJENT: CARNET Hrvatska akademska i istraživačka mreža
PROVEDBA: 2011. – 2013.
PROJEKT:E-learning akademija ELA