CARNET i IT Praxis

CARNET i IT Praxis

CARNET.hr – Hrvatska akademska istraživačka mreža angažirala je stručnjake IT Praxisa Cronata doo na edukativnim aktivnostima u projektu E-skole. Educirat ćemo zaposlenike CARNET.hr-a za potrebe projekta iz područja komunikacijskih i prezentacijskih vještina,...