Usluge

Vodjenje i administriranje EU projekata

Projektni menadžment i EU projekti

9

Usavršavanje zaposlenika za upravljanje projektima, planiranje, provedbu, timski rad

9

Osmišljavanje i strukturiranje projekta, planiranje proračuna, analiza rizika

9

Izrada projektne prijave na natječaje za financiranje iz fondova Europske unije

9

Vođenje i administriranje EU projekata

9

Planiranje nabave i provedbu nabave na projektima

9

Planiranje i provedbu aktivnosti vidljivosti

Unapređenje poslovanja

9

Vođenje procesa strateškog planiranja

9

Analiza i unapređenje poslovnih procesa

9

Informatizacija poslovnih procesa

9

Uspostava i unapređenje sustava kvalitete

9

Analiza timova i osnaživanje timova

9

Usavršavanje zaposlenika za upravljanje vremenom, učinkovito vođenje sastanaka, upravljanje stresom, upravljanje rizicima

Upravljanje kvalitetom
Upravljanje kvalitetom

Unapređenje poslovanja

9

Vođenje procesa strateškog planiranja

9

Analiza i unapređenje poslovnih procesa

9

Informatizacija poslovnih procesa

9

Uspostava i unapređenje sustava kvalitete

9

Analiza timova i osnaživanje timova

9

Usavršavanje zaposlenika za upravljanje vremenom, učinkovito vođenje sastanaka, upravljanje stresom, upravljanje rizicima

Upravljanje projektima i savjetovanje

Poduzetništvo

9

Edukacija za vođenje malog i srednjeg poduzeća

9

Izrada poslovnog plana

9

Pronalaženje izvora financiranja za pokretanje poduzeća

9

Prijava za dobivanje potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje

Obrazovanje

9

Usavršavanje nastavnika za inovativne metode poučavanja, razvoj pedagoških vještina

9

Usavršavanje nastavnika za primjenu HKO-a u izradi standarda zanimanja i kvalifikacija

9

Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija, strukovnih kurikuluma

9

Izrada programa obrazovanja odraslih

9

Uvođenje e-learning sustava i edukacija za primjenu računala u nastavi

9

Usavršavanje voditelja obrazovnih ustanova

Obrazovanje
Obrazovanje

Obrazovanje

9

Usavršavanje nastavnika za inovativne metode poučavanja, razvoj pedagoških vještina

9

Usavršavanje nastavnika za primjenu HKO-a u izradi standarda zanimanja i kvalifikacija

9

Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija, strukovnih kurikuluma

9

Izrada programa obrazovanja odraslih

9

Uvođenje e-learning sustava i edukacija za primjenu računala u nastavi

9

Usavršavanje voditelja obrazovnih ustanova

Pisanje projektnih prijava

Javna nabava

9

Planiranje nabave

9

Podrška poslovnim subjektima koji se javljaju na natječaje objavljene na elektroničkom oglasniku javne nabave EOJN

NOVO

9

Provedba jednostavne nabave

9

Provedba javne nabave

Inovacije

9

Istraživanje tržišta

9

Uvođenje inovacija projektnim pristupom

9

Sudjelovanje stručnjaka u timovima za izradu strateških dokumenata u području obrazovanja, turizma, primjeni IKT-a, informatizaciji i drugim područjima

Izrada poslovnog plana
Izrada poslovnog plana

Inovacije

9

Istraživanje tržišta

9

Uvođenje inovacija projektnim pristupom

9

Sudjelovanje stručnjaka u timovima za izradu strateških dokumenata u području obrazovanja, turizma, primjeni IKT-a, informatizaciji i drugim područjima

Informatizacija poslovanja

Multimedija i nove tehnologija

9

Izrada multimedijskih sadržaja – obrazovnih i promotivnih

9

Izrada objekata proširene stvarnosti (AR) i virtualne stvarnosti (VR)

9

Edukacija za usavršavanje računalne pismenosti: uredske aplikacije, internet, programiranje