Klijenti

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Tehnička škola Sisak

Ministarstvo turizma i sporta RH

Grad Oroslavje

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH

Pravosudna akademija

Ministarstvo kulture i medija

CARNET Hrvatska akademska i istraživačka mreža

CARNET Hrvatska akademska i istraživačka mreža

Pravosudna akademija

Pravosudna akademija

Grad Zagreb, Gradski ured za branitelje

Grad Zagreb, Gradski ured za branitelje

Državna škola za javnu upravu

Algebra d.o.o.

Algebra d.o.o.

Razvojna agencija grada Slavonskog Broda

Razvojna agencija grada Slavonskog Broda

Poljoprivredna-prehrambena škola Požega

Poljoprivredno-prehrambena škola Požega

Centar za autizam

Centar za autizam

Čistoća d.o.o.

Čistoća d.o.o. Karlovac

WYG Türkiye

WYG Türkiye

HŽ Infrastruktura d.o.o.

HŽ Infrastruktura d.o.o.

EPTISA Adria

Razvojna agencija Zagreb - TPZ Poslovna jedinica Poduzetnički centar - PLAVI URED

Razvojna agencija Zagreb – TPZ Poslovna jedinica Poduzetnički centar – PLAVI URED

Grad Oroslavje

Grad Oroslavje

Grad Zadar

Grad Zadar

Grad Zadar

Planum

Hidroinženjering d.o.o. za građevinarstvo i usluge

Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar

Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar

Tehnička škola Karlovac

Tehnička škola Karlovac

Industrijsko – obrtnička škola Šibenik

Ličko-senjska županija

Ličko-senjska županija

Obrtna tehnička škola

Obrtna tehnička škola Split

Osnovna škola Bartula Kašića Zadar

Prirodoslovna škola Karlovac

Prirodoslovna škola Karlovac

Pronova d.o.o.

Pučko otvoreno učilište POUKA

Pučko otvoreno učilište POUKA

auric timber d.o.o. (do 2019-te Slavonski hrast d.o.o.)

Auric timber d.o.o. (do 2019-te Slavonski hrast d.o.o.)

Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod

Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod

Srednja medicinska škola

Srednja medicinska škola Slavonski Brod

Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača

Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Tehnička škola Slavonski Brod

Tehnička škola Slavonski Brod

Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac

Udruga športskih ribolovaca invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske

Udruga športskih ribolovaca invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske

V. gimnazija Zagreb

Vargon d.o.o.

Tehnička škola Slavonski Brod

RCK Recept

RCK Elpros

Udruga športskih ribolovaca invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske

Ugostiteljska škola Opatija

Tehnička škola Sisak

RCK Panonika

Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari

Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari

Gornjogradska gimnazija

Srednja škola Vice Vlatkovića Zadar

Poslovno veleučilište Zagreb

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Tehnička škola Slavonski Brod

Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac