Naši stručnjaci

Domagoj Troha

Dinko Šuliček

Mira Mileusnić Škrtić

Mirjana Blažičko

Ana Jergović

Ana Bajo

Ines Bezjak Kožnjak

Marko Šolić

Antonio Prišćan

Anita Kanić

Domagoj Troha

Ines Bezjak Kožnjak

Mira Mileusnić Škrtić

Anita Lukenda Mlinac

Ana Jergović

Vitomir Tafra

Sabina Petkovic

Sabina Petković

Robert Grubisic

Robert Grubišić

Daniela Pongrac

Danijela Pongrac

Mario Bozuric

Mario Božurić

Darija Lemic

dr. sc. Darija Lemić

Dean Čizmar

dr. sc. Dean Čizmar

Helena Viric Gasparic

dr. sc. Helena Virić Gašparić

Sasa Skalamera

Saša Škalamera

Ivan Markic

Ivan Markić

Dragan Karlušić

Dragan Karlušić

Sanja Kalambura

Prof. dr. sc. Sanja Kalambura

Anita Krolo Crvelin

Mr. sc. Anita Krolo Crvelin

Ivica Katavic

dr. sc. Ivica Katavić

Marinko Stojkov

dr. sc. Marinko Stojkov

Marija Jakuš

Marija Jakuš

Petar Rajakovic

Petar Rajaković

Suzana Mikulić

Suzana Mikulić

Tamara Dubrovic

Tamara Dubrović

Robertino Marinjak

Robertino Marinjak

Sonja Alimovic

Sonja Alimović

Antonia Milicic

Antonia Miličić

Stanislav Klouda

Stanislav Klouda

Biserka Smit

Biserka Šmit

Slavko Ratkajec

Slavko Ratkajec

Ante Skokandić

Ante Skokandić

Nediljka Furcic

Nediljka Furčić

Mario Tretinjak

Mario Tretinjak

Kristina Petljak

Izv. prof. dr. sc. Kristina Petljak

Krunoslav Grudiček

Krunoslav Grudiček

Ana Radic Ruzicic

Ana Radić Ružičić

Andreja Belavic

Andreja Belavić

Boris Caput

Boris Caput

Dijana Pasaric

Dijana Pasarić

Goran Okun

Goran Okun

Mirena Maljkovic

Mirena Maljković

Nina Caravic Novak

Nina Carević Novak

Ruzica Vorgic Krvavica

Ružica Vorgić Krvavica

Saša Arsoski

Saša Arsoski

Goran Okun

Tamara Lajtman

Mirena Maljkovic

Tomislav Matić

Nina Caravic Novak

Zaga Šćepanović

Boris Iharoš

Boris Iharoš