Naši stručnjaci

Domagoj Troha

Mirjana Blažičko

Mirjana Blažičko je učitelj-mentor hrvatskog jezika, a kao stručna suradnica sudjelovala je u izradi Strategije učenja i poučavanja hrvatskog jezika kao inoga jezika (2011.–2012.) pod pokroviteljstvom Agencije za odgoj i obrazovanje i Ureda austrijske koordinatorice za prosvjetnu suradnju. Autorica je scenarija poučavanja za međupredmetne teme sukladno metodičko-didaktičkim principima u organizaciji Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET za sve međupredmetne teme. Kao stručnjakinja iz područja hrvatskog jezika i književnosti provodila je i aktivnosti na projektu “Razvoj istraživačkih instrumenata, provedba ispitivanja, ocjenjivanje i izrada izvještaja” u sklopu projekta e-škole CARNET-a u suradnji s IT Praxis i NCVVO-om.