Naši stručnjaci

Domagoj Troha

Marko Šolić

Marko Šolić profesor je informatike i fizike, a svojim inicijativama oduševljava Hrvatsku, posebno tzv. pametnom informatičkom učionicom u kojoj učenici nova informatička znanja usvajaju na puno zanimljiviji način. Nekadašnji predsjednik hrvatske MENSA-e stručnjak je i za CRM podatke. Kao stručnjak iz informatike za područje digitalnih kompetencija provodio je  aktivnosti na projektu “Razvoj istraživačkih instrumenata, provedba ispitivanja, ocjenjivanje i izrada izvještaja” u sklopu projekta e-škole CARNET-a u suradnji s IT Praxisom i NCVVO.